Bão số 16 và hậu quả của nó

cơn bão số 16 hiện nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tuy nhiên hậu quả nó để lại đã làm cho khu vực miền tây nước ta tổn thất nặng nề.