Phòng chống bão số 12

100% cán bộ giáo viên công nhân viên chuẩn bị tư trang tham gia phòng chống bão